Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

26.11 Produkcja szkła płaskiego
26.11.Z Produkcja szkła płaskiego
26.12 Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego
26.12.Z Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego
26.13 Produkcja szkła gospodarczego
26.13.Z Produkcja szkła gospodarczego
26.14 Produkcja włókien szklanych
26.14.Z Produkcja włókien szklanych
26.15 Produkcja szkła technicznego
26.15.Z Produkcja szkła technicznego