Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja tkanin włókienniczych

17.21 Produkcja tkanin bawełnianych
17.21.Z Produkcja tkanin bawełnianych
17.22 Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych
17.22.Z Produkcja tkanin wełnianych zgrzebnych
17.23 Produkcja tkanin wełnianych czesankowych
17.23.Z Produkcja tkanin wełnianych czesankowych
17.24 Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych
17.24.Z Produkcja tkanin z jedwabiu oraz włókien chemicznych
17.25 Produkcja tkanin pozostałych
17.25.Z Produkcja tkanin pozostałych