Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja urządzeń do wytwarzania i wykorzystywania energii mechanicznej, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych

29.11 Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
29.11.A Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych oraz działalności usługowej
29.11.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy oraz konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
29.12 Produkcja pomp i sprężarek
29.12.Z Produkcja pomp i sprężarek
29.13 Produkcja kurków i zaworów
29.13.Z Produkcja kurków i zaworów
29.14 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
29.14.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych