Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych

30 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
30.0 Produkcja maszyn biurowych i komputerów
31 Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.1 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
31.2 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
31.3 Produkcja izolowanych drutów i przewodów
31.4 Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
31.5 Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
31.6 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32 Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych
32.1 Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
32.2 Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
32.3 Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich
33 Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków
33.1 Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
33.2 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
33.3 Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
33.4 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
33.5 Produkcja zegarów i zegarków

Szukaj w PKD

Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz Rewolucja w ulgach podatkowych dla firm. Inwestujesz w technologie? Zaoszczędzisz
Nowelizacja ustaw podatkowych zawierająca ulgę w podatku CIT i PIT na innowacje, czyli IP box wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Obniżony został do 5 proc. CIT i PIT dla tych podmiotów, które uzyskują przychody z komercjalizacji własności intelektualnej, poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI

Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią Jedno zdanie w CV. Nie wpiszesz, nie licz na to, że zadzwonią
Zgodnie z wytycznymi RODO, brak wyraźniej zgody na przetwarzanie danych osobowych może być potraktowany jako odmowa udziału w procesie rekrutacji. Zgodę trzeba więc wpisać do CV, choć jej oficjalny wzór nie istnieje.