Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych

24.61 Produkcja materiałów wybuchowych
24.61.Z Produkcja materiałów wybuchowych
24.62 Produkcja klejów i żelatyn
24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn
24.63 Produkcja olejków eterycznych
24.63.Z Produkcja olejków eterycznych
24.64 Produkcja chemikaliów fotograficznych
24.64.Z Produkcja chemikaliów fotograficznych
24.65 Produkcja niezapisanych nośników informacji
24.65.Z Produkcja niezapisanych nośników informacji
24.66 Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana
24.66.Z Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI