Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja wyrobów gumowych

25.11 Produkcja ogumienia dla środków transportu
25.11.Z Produkcja ogumienia dla środków transportu
25.12 Bieżnikowanie opon
25.12.Z Bieżnikowanie opon
25.13 Produkcja pozostałych wyrobów gumowych
25.13.Z Produkcja pozostałych wyrobów gumowych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI