Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja wyrobów z papieru i tektury

21.21 Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
21.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
21.22 Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
21.22.Z Produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych
21.23 Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
21.23.Z Produkcja papierowych artykułów piśmiennych
21.24 Produkcja tapet
21.24.Z Produkcja tapet
21.25 Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana
21.25.Z Produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana