Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

25.21 Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
25.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
25.22 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
25.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
25.23 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa
25.24 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI