Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Przeładunek, magazynowanie, i przechowywanie towarów

63.11 Przeładunek towarów
63.11.A Przeładunek towarów w portach morskich
63.11.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych
63.11.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
63.12 Magazynowanie i przechowywanie towarów
63.12.A Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach morskich
63.12.B Magazynowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI