Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Przetwórstwo owoców i warzyw

15.31 Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
15.31.Z Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
15.32 Produkcja soków z owoców i warzyw
15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
15.33 Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane
15.33.A Przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej
15.33.B Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI