Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Przygotowanie terenu pod budowę

45.11 Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
45.12 Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
45.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI