Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Sprzedaż detaliczna pozostała nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach

52.41 Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
52.41.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych
52.42 Sprzedaż detaliczna odzieży
52.42.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
52.43 Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
52.43.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
52.44 Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
52.45 Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo- telewizyjnych i instrumentów muzycznych
52.45.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo- telewizyjnych i instrumentów muzycznych
52.46 Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
52.47 Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
52.47.A Sprzedaż detaliczna książek
52.47.B Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
52.48 Sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach
52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
52.48.B Sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego
52.48.C Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii
52.48.D Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych
52.48.E Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
52.48.F Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów
52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana