Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach

52.21 Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.22 Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
52.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
52.23 Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
52.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
52.24 Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych
52.24.Z Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych
52.25 Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
52.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
52.26 Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
52.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
52.27 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach
52.27.A Sprzedaż detaliczna wyrobów mleczarskich i jaj, w wyspecjalizowanych sklepach
52.27.B Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, pozostała, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana