Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

51.21 Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
51.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
51.22 Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
51.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
51.23 Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
51.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
51.24 Sprzedaż hurtowa skór
51.24.Z Sprzedaż hurtowa skór
51.25 Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu
51.25.Z Sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI