Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu

51.51 Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
51.51.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
51.52 Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.52.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
51.53 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna
51.53.B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
51.54 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.54.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
51.55 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.55.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
51.56 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.56.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
51.57 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI