Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

51.11 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
51.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
51.12 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
51.13 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
51.14 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
51.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
51.15 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
51.16 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych
51.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych
51.17 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
51.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
51.18 Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana
51.19 Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
51.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI