Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu

51.31 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
51.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
51.32 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
51.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
51.33 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
51.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
51.34 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
51.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
51.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
51.35 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
51.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
51.36 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
51.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych
51.37 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
51.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
51.38 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
51.38.A Sprzedaż hurtowa ryb, skorupiaków i mięczaków
51.38.B Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
51.39 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
51.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI