Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe

80.21 Szkolnictwo ogólnokształcące
80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne
80.21.B Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych
80.21.C Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
80.21.D Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
80.22 Szkolnictwo zawodowe i techniczne
80.22.A Szkolnictwo zasadnicze zawodowe
80.22.B Szkoły artystyczne
80.22.C Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe
80.22.D Szkolnictwo średnie zawodowe
80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży
80.22.F Szkolnictwo zawodowe pozostałe
80.22.G Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa zawodowego i technicznego

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI