Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni

80.30 Szkolnictwo na poziomie wyższym niż średni
80.30.A Szkolnictwo policealne i pomaturalne
80.30.B Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych
80.30.C Szkolnictwo wyższe
80.30.D Działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa na poziomie wyższym niż średni, z wyłączeniem szkolnictwa wyższego

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI