Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo

01.11 Uprawa zbóż i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.11.A Uprawa zbóż
01.11.B Uprawa ziemniaków, roślin okopowych o dużej zawartości skrobi i inuliny
01.11.C Uprawa roślin przemysłowych i pozostałe uprawy rolne, gdzie indziej niesklasyfikowane
01.12 Uprawa warzyw, specjalnych roślin ogrodniczych i produktów szkółkarskich
01.12.A Uprawa warzyw
01.12.B Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych
01.13 Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw
01.13.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI