Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Usługi na rzecz całego społeczeństwa

75.21 Sprawy zagraniczne
75.21.Z Sprawy zagraniczne
75.22 Obrona narodowa
75.22.Z Obrona narodowa
75.23 Wymiar sprawiedliwości
75.23.Z Wymiar sprawiedliwości
75.24 Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
75.24.Z Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne
75.25 Ochrona przeciwpożarowa
75.25.Z Ochrona przeciwpożarowa

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI