Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Wykonywanie instalacji budowlanych

45.31 Wykonywanie instalacji elektrycznych
45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli
45.31.B Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych
45.31.C Instalowanie dźwigów osobowych i towarowych oraz ruchomych schodów
45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
45.32 Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
45.32.Z Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych
45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych
45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych
45.34 Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI