Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych

45.41 Tynkowanie
45.41.Z Tynkowanie
45.42 Zakładanie stolarki budowlanej
45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej
45.43 Wykładanie podłóg i ścian
45.43.A Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
45.43.B Sztukatorstwo
45.44 Malowanie i szklenie
45.44.A Malowanie
45.44.B Szklenie
45.45 Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI