Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

23.20 Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
23.20.A Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
23.20.B Przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI