Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych

15.61 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
15.61.Z Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
15.62 Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
15.62.Z Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych

Szukaj w PKD

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI