Firma

Zakładam firmę

PKD

Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już według systemu PKD - 2007. Przejdź do klasyfikacji PKD 2007
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.

Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna

45.21 Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
45.21.A Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
45.21.B Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów mostowych
45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych
45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
45.21.E Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych
45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
45.21.G Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
45.22 Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
45.23 Wykonywanie robót budowlanych drogowych
45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych
45.23.B Roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych
45.24 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45.24.A Budowa portów morskich
45.24.B Budowa pozostałych obiektów inżynierii wodnej
45.25 Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych
45.25.A Stawianie rusztowań
45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem
45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych
45.25.D Wykonywanie robót budowlanych murarskich
45.25.E Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych