Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Chów i hodowla zwierząt

01.41 Chów i hodowla bydła mlecznego
01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego
01.42 Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43 Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44 Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.44.Z Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45 Chów i hodowla owiec i kóz
01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz
01.46 Chów i hodowla świń
01.46.Z Chów i hodowla świń
01.47 Chów i hodowla drobiu
01.47.Z Chów i hodowla drobiu
01.49 Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI