Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

91.01 Działalność bibliotek i archiwów
91.01.A Działalność bibliotek
91.01.B Działalność archiwów
91.02 Działalność muzeów
91.02.Z Działalność muzeów
91.03 Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04 Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI