Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

90.01 Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03 Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04 Działalność obiektów kulturalnych
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI