Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach

01.61 Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62 Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63 Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
01.64 Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI