Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
45.1 Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.2 Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.3 Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.4 Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich
46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt
46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.2 Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.3 Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
47.4 Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.5 Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.6 Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI