Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

95.21 Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
95.22 Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego
95.23 Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych
95.24 Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego
95.25 Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.25.Z Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii
95.29 Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Firmy z wybranym PKD


Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI