Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.11 Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.12 Naprawa i konserwacja maszyn
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
33.13 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.15 Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
33.16 Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
33.17 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
33.19 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI