Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Pozostała indywidualna działalność usługowa

96.01 Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.03 Pogrzeby i działalność pokrewna
96.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna
96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
96.09 Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Firmy z wybranym PKD


Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI