Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa

46.71 Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
46.72 Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
46.73 Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
46.74 Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
46.75 Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
46.76 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
46.77 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI