Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego

27.31 Produkcja kabli światłowodowych
27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
27.32 Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
27.33 Produkcja sprzętu instalacyjnego
27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI