Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia

28.11 Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
28.12 Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
28.13 Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
28.14 Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
28.15 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI