Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.41 Produkcja metali szlachetnych
24.41.Z Produkcja metali szlachetnych
24.42 Produkcja aluminium
24.42.A Produkcja aluminium hutniczego
24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
24.43 Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny
24.44 Produkcja miedzi
24.44.Z Produkcja miedzi
24.45 Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.45.Z Produkcja pozostałych metali nieżelaznych
24.46 Wytwarzanie paliw jądrowych
24.46.Z Wytwarzanie paliw jądrowych

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI