Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja napojów

11.01 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.01.Z Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
11.02 Produkcja win gronowych
11.02.Z Produkcja win gronowych
11.03 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
11.04 Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.04.Z Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
11.05 Produkcja piwa
11.05.Z Produkcja piwa
11.06 Produkcja słodu
11.06.Z Produkcja słodu
11.07 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
11.07.Z Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI