Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich

14.11 Produkcja odzieży skórzanej
14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej
14.12 Produkcja odzieży roboczej
14.12.Z Produkcja odzieży roboczej
14.13 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
14.14 Produkcja bielizny
14.14.Z Produkcja bielizny
14.19 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży
14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI