Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.11 Produkcja gazów technicznych
20.11.Z Produkcja gazów technicznych
20.12 Produkcja barwników i pigmentów
20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
20.13 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
20.14 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
20.15 Produkcja nawozów i związków azotowych
20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych
20.16 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
20.17 Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
20.17.Z Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI