Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

10.81 Produkcja cukru
10.81.Z Produkcja cukru
10.82 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
10.83 Przetwórstwo herbaty i kawy
10.83.Z Przetwórstwo herbaty i kawy
10.84 Produkcja przypraw
10.84.Z Produkcja przypraw
10.85 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
10.89 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI