Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych

25.91 Produkcja pojemników metalowych
25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
25.92 Produkcja opakowań z metali
25.92.Z Produkcja opakowań z metali
25.93 Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
25.94 Produkcja złączy i śrub
25.94.Z Produkcja złączy i śrub
25.99 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI