Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia

28.91 Produkcja maszyn dla metalurgii
28.91.Z Produkcja maszyn dla metalurgii
28.92 Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
28.93 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
28.94 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.94.Z Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego
28.95 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.95.Z Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego
28.96 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.96.Z Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
28.99 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI