Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych

13.91 Produkcja dzianin metrażowych
13.91.Z Produkcja dzianin metrażowych
13.92 Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
13.93 Produkcja dywanów i chodników
13.93.Z Produkcja dywanów i chodników
13.94 Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.94.Z Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
13.95 Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
13.96 Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
13.99 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
13.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI