Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki

23.41 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
23.42 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.42.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
23.43 Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.43.Z Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych
23.44 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.44.Z Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych
23.49 Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
23.49.Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI