Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

46.41 Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.42 Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
46.43 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
46.44 Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.45 Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
46.46 Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
46.47 Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.47.Z Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.48 Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.48.Z Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
46.49 Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI