Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

46.31 Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32 Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
46.33 Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34 Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.35 Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
46.36 Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
46.37 Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
46.38 Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
46.39 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI