Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Uprawa roślin wieloletnich

01.21 Uprawa winogron
01.21.Z Uprawa winogron
01.22 Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.22.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23 Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.23.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24 Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25 Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26 Uprawa drzew oleistych
01.26.Z Uprawa drzew oleistych
01.27 Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.27.Z Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28 Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29 Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI