Firma

Zakładam firmę

PKD 2007

Wprowadzenie nowej klasyfikacji kodów PKD, czyli systemu PKD - 2007 w miejsce obowiązującego dotychczas PKD - 2004 wymuszone było integracją systemów klasyfikacji statystycznych funkcjonujących w ONZ (ISIC/CPC), Unii Europejskiej (NACE/CPA) i krajach Ameryki Północnej (NAICS).
Przedsiębiorcy, którzy działają już na rynku i rejestrowali działalność przed wejściem w życie nowych klasyfikacji będą w okresie od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2009 otrzymaywać od urzędów statystycznych - w przypadku osób prawnych oraz od urzędów gmin - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - ankiety aktualizacyjne, na podstawie których zostaną im nadane nowe kody, wynikające z klasyfikacji PKD 2007.
Przedsiębiorcy, którzy chcą zarejestrować nową działalność po 1 stycznia 2008 roku rodzaj działalności definiują już wedłu systemu PKD - 2007.

Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

01.11 Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12 Uprawa ryżu
01.12.Z Uprawa ryżu
01.13 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14 Uprawa trzciny cukrowej
01.14.Z Uprawa trzciny cukrowej
01.15 Uprawa tytoniu
01.15.Z Uprawa tytoniu
01.16 Uprawa roślin włóknistych
01.16.Z Uprawa roślin włóknistych
01.19 Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Szukaj w PKD 2007

Polecamy produkty dla firm

PRZYDATNE LINKI